CENNÍK

Cenník fyzioterapia


Neúčasť hláste vopred na telefónnom čísle 0904 291 147. V prípade neohlásenej absencie vám v prípade predplateného výkonu bude účtovaná plná suma.

Vstupné vyšetrenie + rehabilitačný program

Trvanie: 50 min

52 €

Kontrolné vyšetrenie / konzultácia

Trvanie: 50 min

40 €

Vstupné vyšetrenie Mgr. Bačík Chrenková

Trvanie: 50 min

65 €

Fyzioterapia Mgr. Bačík Chrenková

Trvanie: 50 min

50 €

Fyzioterapia

Trvanie: 50 min

40 €

Fyzioterapia - predplatné*

Trvanie: 50 min

37 €

Fyzioterapia Mgr. Bačík Chrenková - predplatné*

Trvanie: 50 min

 46 €

Fyzioterapia

Trvanie: 30 min

27 €

Fyzioterapia - predplatné*

Trvanie: 30 min

25 €

Fyzioterapia Mgr. Bačík Chrenková - predplatné*

Trvanie: 30 min

32 €

Vstupné vyšetrenie v domácnosti (TN)

Trvanie: 50 min

60 €

Fyzioterapia v domácnosti

Trvanie: 50 min

46 €

Vstupné vyšetrenie PhDr. Andrea Chrenková

Trvanie: 50 min

80 €

Konzultácia PhDr. Andrea Chrenková

Trvanie: 30 min

65 €

Fyzioterapia - pobyt

Trvanie: 50 min

34 €

Fyzioterapia - pobyt

Trvanie: 30 min

22 €

Liečebný telocvik - SM Systém cvičenie

Trvanie: 20 min

14 €

Liečebný telocvik - SM Systém cvičenie - predplatné*

Trvanie: 20 min

12 €

Liečebný telocvik - SM Systém cvičenie - pobyt

Trvanie: 20 min

10 €

Manuálne a mobilizačné techniky

Trvanie: 50 min

38 €

Manuálne techniky

Trvanie: 25 min

25 €

Laser

Mimo terapie

12 €

Elektrika

Mimo terapie

6,50 €

Ultrazvuk

Mimo terapie

6,50 €

Nosiče tepla

Mimo terapie

6,50 €

Nosiče tepla + rašelina

Mimo terapie

12 €

Magnet

Mimo terapie

8 €

Elektrika (SINAPSI) - predplatné*


5 €

Bankovanie

1ks

2 €

Trijalux

3x aplikácia

160 €

* predplatné - minimálne 5 výkonov

Cenník kurzy

Certifikovaný kurz Kurz SM systém AB

Trenčín

189 €

Certifikovaný kurz Kurz SM systém AB

Vrámci SR - mimo TN

199 €

Certifikovaný kurz Kurz SM systém CD

Trenčín

189 €

Certifikovaný kurz Kurz SM systém CD

Vrámci SR - mimo TN

199 €

Certifikovaný kurz Hernia disku

Trenčín

 210 €

Certifikovaný kurz Hernia disku

Vrámci SR - mimo TN

220 €

Cenník Rehab Walking


Neúčasť hláste vopred na telefónnom čísle 0904 291 147. V prípade neohlásenej absencie vám v prípade predplateného výkonu bude účtovaná plná suma.

Individuálny tréning

Trvanie: 50 min

14 €

Skupinový (3 osoby a viac)

Trvanie: 50 min

12 €/os.

Individuálny - pobytový

Trvanie: 50 min

12 €

Cenník Masáže


Neúčasť hláste vopred na telefónnom čísle 0904 291 147. V prípade neohlásenej absencie vám v prípade predplateného výkonu bude účtovaná plná suma.

Liečebná masáž

Trvanie: 50 min

35 €

Liečebná masáž

Trvanie: 30 min

26 €

Liečebná masáž - predplatné*

Trvanie: 50 min

32 €

Liečebná masáž - predplatné*

Trvanie: 30 min

22 €

Liečebná masáž - pobyt

Trvanie: 50 min

28 €

Lymfatická masáž

Trvanie: 50 min

36 €

Lymfatická masáž

Trvanie: 30 min

 26€

Lymfatická masáž - predplatné*

Trvanie: 50 min

 30 €

Lymfatická masáž - pobyt

Trvanie: 50 min

 27 €

Reflexná masáž

Trvanie: 20 min

26 €

Reflexná masáž - predplatné*

Trvanie: 20 min

23 €

Reflexná masáž - pobyt

Trvanie: 20 min

20 €

* predplatné - minimálne 5 výkonov

cenník platný od 1.2.2023