CENNÍK

Cenník rehabilitačných služieb / procedúr


Neúčasť hláste vopred na telefónnom čísle 0904 291 147. V prípade neohlásenej absencie vám v prípade predplateného výkonu bude účtovaná plná suma.

Vstupné vyšetrenie + rehabilitačný program

Trvanie: 50 min

62 €

Kontrolné vyšetrenie / konzultácia

Trvanie: 50 min

45 €

Vstupné vyšetrenie Mgr. Bačík Chrenková

Trvanie: 50 min

80 €

Kontrolné vyšetrenie Mgr. Bačík Chrenková

Trvanie: 50 min

65 €

Fyzioterapia Mgr. Bačík Chrenková

Trvanie: 50 min

65 €

Fyzioterapia

Trvanie: 50 min

42 €

Fyzioterapia - predplatné*

Trvanie: 50 min

38,5 €

Fyzioterapia

Trvanie: 30 min

27 €

Fyzioterapia - predplatné*

Trvanie: 30 min

26 €

Vstupné vyšetrenie v domácnosti (TN)

Trvanie: 50 min

65 €

Fyzioterapia v domácnosti

Trvanie: 50 min

50 €

Vstupné vyšetrenie / konzultácia PhDr. Andrea Chrenková

Trvanie: 50 min

95 €

Konzultácia PhDr. Andrea Chrenková

Trvanie: 30 min

75 €

Fyzioterapia - pobyt

Trvanie: 50 min

36 €

Fyzioterapia - pobyt

Trvanie: 30 min

25 €

Liečebný telocvik - SM Systém cvičenie

Trvanie: 20 min

14 €

Liečebný telocvik - SM Systém cvičenie - predplatné*

Trvanie: 20 min

12 €

Liečebný telocvik - SM Systém cvičenie - pobyt

Trvanie: 20 min

10 €

Manuálne a mobilizačné techniky

Trvanie: 50 min

42 €

Manuálne techniky

Trvanie: 25 min

28 €

Laser

Mimo terapie

12 €

Elektrika

Mimo terapie

6,50 €

Ultrazvuk

Mimo terapie

6,50 €

Nosiče tepla

Mimo terapie

6,50 €

Nosiče tepla + rašelina

Mimo terapie

12 €

Magnet

Mimo terapie

8 €

Elektrika (SINAPSI) - predplatné*


5 €

Bankovanie

1ks

2 €

Trijalux

3x aplikácia

165 €

Liečebná masáž

Trvanie: 50 min

38 €

Lymfatická masáž

Trvanie: 50 min

42 €

Lymfatická masáž

Trvanie: 30 min

30 €

Lymfatická masáž - predplatné*

Trvanie: 50 min

 40 €

Reflexná masáž

Trvanie: 20 min

30 €

* predplatné - minimálne 5 výkonov

Cenník kurzy

Certifikovaný kurz Kurz SM systém AB

Trenčín

195 €

Certifikovaný kurz Kurz SM systém AB

Vrámci SR - mimo TN

215 €

Certifikovaný kurz Kurz SM systém CD

Trenčín

195 €

Certifikovaný kurz Kurz SM systém CD

Vrámci SR - mimo TN

215 €

Certifikovaný kurz Hernia disku

Trenčín

 249 €

Certifikovaný kurz Hernia disku

Vrámci SR - mimo TN

269 €

Cenník Rehab Walking


Neúčasť hláste vopred na telefónnom čísle 0904 291 147. V prípade neohlásenej absencie vám v prípade predplateného výkonu bude účtovaná plná suma.

Individuálny tréning

Trvanie: 50 min

14 €

Skupinový (3 osoby a viac)

Trvanie: 50 min

12 €/os.

Individuálny - pobytový

Trvanie: 50 min

12 €

cenník platný od 5.2.2024